Category Archives: Máy Ép Ly Tự Động

Có 2 dòng Máy Ép Ly Tự Động
X7Pro : Chuyên dòng ly 700ml
X10Pro: Chuyên Dòng Khổng Lồ 1000ml